lean materiały szkolenia

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w modelach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a jednocześnie całkowicie zbędnych. Redukcja czasu w jakim Klient otrzymuje zamówienie Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w aspekcie siły roboczej jak i wykorzystywanych surowców. Wykorzystanie technik lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które działania są niepotrzebne dla firmy.